16. 11. 2014

Okenice dostali náter z ľanového oleja
 dvere nové zámky

 Vnútorné omietky začínajú konečne schnúť

 Zábradlie sa krásne sfarbuje
 slama išla na zimu pod strechu
 a pribudlo nám zopár jabloní